Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Elinoil: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016

Elinoil: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016

Διαφήμιση

Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016 ανακοίνωσε η Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και ειδικότερα:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2015: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 25 Μαίου 2016

Με νεότερη ανακοίνωση της η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις
αποφάσεις του Δικοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση των κερδών της χρήσης 2015. Εφόσον αποφασισθεί η διανομή μερίσματος, στην ίδια ανακοίνωση θα δοθούν και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον
ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων