Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με έκδοση νέας άδειας μετά την τοποθέτηση εισροών εκροών

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με έκδοση νέας άδειας μετά την τοποθέτηση εισροών εκροών

Διαφήμιση

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οι πρατηριούχοι να ενδιαφερθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, ώστε να μην έχουν προβλήματα ανάκλησης της άδειας και επιβολής προστίμου.

Υπενθυμίζουμε ότι σε όσους δεν τοποθετήσουν το ολοκληρωμένο σύστημα και συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς αυτό, επιβάλλονται πρόστιμα 100.000 € και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Όπως γίνεται αντιληπτό οι Υπηρεσίες μετά τις 27/11/2013 θα είναι πολύ εύκολο να ελέγξουν από τα αρχεία τους ποιος έχει εγκαταστήσει το σύστημα και ποιος όχι, διότι θα γνωρίζουν ποιος έχει καταθέσει φάκελο με τα δικαιολογητικά και ποιος δεν έχει καταθέσει.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε όλους τους πρατηριούχους και να αναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία με κόστος 200 € με την κατάθεση του φακέλου και 200 € με την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 2310555707, 2310555151, 2310534013
FAX: 2310522682
e-mail: info@karanasios.com

Για την “ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΠΕΚ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων