Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Σημείωμα για άδεια εισροών εκροών

Ενημερωτικό Σημείωμα για άδεια εισροών εκροών

Διαφήμιση

Θεσσαλονίκη, 04 Ιουνίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον οι Διευθύνσεις Μεταφορών όλης της χώρας, μετά από το με αρ. πρωτ. οικ. 26624/2683/31-05-2013 έγγραφο, εκδίδουν άδειες λειτουργίας ή εγκρίσεις τροποποίησης σχεδιαγραμμάτων ή αλλαγές επωνυμίας για τα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς και κάθε άλλη έγκριση χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών, παρά μόνον η υπογραφή σύμβασης με μία εγκαταστάτρια εταιρία στην οποία θα αναφέρεται και η ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να εγκατασταθεί και να έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική του λειτουργία έως τις 27 Αυγούστου 2013.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Καρανάσιος

Για την “ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ & συνεργάτες”
ΚΙΚΗ ΜΑΝΕ

Γραμματειακή υποστήριξη
Τηλ.: 2310555151, 2310534013
Fax: 2310522682
www.karanasios.com

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων