Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών -Αίτημα για τροποποίηση της διάταξης σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας πρατηρίου καυσίμων στα ΚΤΕΛ

Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών -Αίτημα για τροποποίηση της διάταξης σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας πρατηρίου καυσίμων στα ΚΤΕΛ

Διαφήμιση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων