Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων για το έτος 2023

Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων για το έτος 2023

Διαφήμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα υποβολής των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2023 στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων (ΗΜΑ) θα είναι διαθέσιμη έως και 07/04/2024.

https://wrm.ypeka.gr/ 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων