Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εξαιρετικώς επείγον

Εξαιρετικώς επείγον

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
E mail: popek@popek.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηράκλειο – Κρήτης, 15 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ. 937

ΠΡΟΣ :

α. κ. Κων. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
β. κ. Αθ. Σκορδά, Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
γ. κ. Γ. Μαυραγάνη, Υφυπουργού Οικονομικών

ΚΟΙΝ. : κ. Στ. Κομνηνό, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Επεξεργάζεστε το περιεχόμενο των Υπουργικών Αποφάσεων που θα αφορούν στην διαμόρφωση Πρότασης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς επίσης και στη Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους πρατηριούχους για την επιχορήγηση.

Καθώς οι καταληκτικές ημερομηνίες τρέχουν και δεδομένου ότι μεσολαβούν και αργίες, παρακαλούμε όπως δοθεί χρονικό περιθώριο εύλογο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι πρατηριούχοι που θα κληθούν να εγκαταστήσουν το σύστημα εισροών-εκροών να λάβουν γνώση του προγράμματος επιχορήγησης και των σχετικών διαδικασιών, για να προβούν έπειτα σε συμφωνία και υπογραφή σύμβασης με τις εταιρείες εγκατάστασης, όχι υπό την πίεση του χρόνου, που κατά κανόνα οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές και βεβιασμένες κινήσεις, αλλά μετά από ορθή εκτίμηση.

Έτσι θα διασφαλιστεί μια ομαλή, εύρυθμη και δίκαιη διαδικασία για την αγορά και τοποθέτηση των συστημάτων από πλευράς των πρατηριούχων που πρώτοι από όλους καλούνται και προσέρχονται να βοηθήσουν στην πάταξη της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.
Είμαστε στη διάθεση σας, εφόσον μας καλέσετε, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Χαράλαμπος Μαυράκης                                                                                      Σπύρος Μελίδης

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων