Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
EY: Χρειάζεται φορολογική στήριξη στις εταιρείες πετρελαίου και αερίου της Κύπρου

EY: Χρειάζεται φορολογική στήριξη στις εταιρείες πετρελαίου και αερίου της Κύπρου

Διαφήμιση

Την άποψη ότι το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να στηρίξει τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου για να ασκήσουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, εκφράζει ο επικεφαλής των Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου Φίλιππος Ραπτόπουλος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Φορολογικό Οδηγό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της ΕΥ για το 2017, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα (Global oil and gas tax guide), οι κυβερνήσεις παγκοσμίως συνεχίζουν να επαναξιολογούν τις φορολογικές τους δομές επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση πιο στρατηγικών στόχων, παρά το ότι αρκετές έχουν ήδη πραγματοποιήσει ουσιαστικές προσαρμογές στο φορολογικό τους σύστημα ενόψει των χαμηλών τιμών του πετρελαίου.

Ο οδηγός, ο οποίος συνοψίζει τα ισχύοντα στα φορολογικά εταιρικά καθεστώτα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 87 χώρες – περιλαμβανομένης και της Κύπρου – επικεντρώνεται στις ισχύουσες εθνικές φορολογικές δομές και τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Κύπρο στον τομέα φυσικού αερίου και πετρελαίου αποτελείται από ένα συνδυασμό εταιρικού φόρου εισοδήματος (Corporate Income Tax – CIT), φόρου κεφαλαιακών κερδών (Capital Gains Tax – CGT), φόρου προστιθέμενης αξίας (Value-Added Tax – VAT) και φόρου κατανάλωσης, όπου οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου αναλαμβάνονται υπό το καθεστώς σύμβασης κατανομής της παραγωγής (production sharing contract (PSC).

Ο επικεφαλής των Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου Φίλιππος Ραπτόπουλος δήλωσε ότι «ενώ ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο συνεχίζει να αναπτύσσεται, την ίδια ώρα και η σχετική νομοθεσία εξελίσσεται ώστε να καταστήσει τη δραστηριοποίηση των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου ανταγωνιστική. Καθώς σημειώνεται πρόοδος στην εξερεύνηση της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης, είμαι πεπεισμένος ότι το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να στηρίξει τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου για να ασκήσουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες.»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας Πετρελαίου και  Φυσικού Αερίου της ΕΥ παγκοσμίως, Alexey Kondrashov, «η φορολογία παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τους επενδυτές πετρελαίου και  φυσικού αερίου. Σε μια εποχή μεταβλητότητας και χαμηλότερων τιμών αγαθών, οι κυβερνήσεις των χωρών παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να παρακολουθούν τις φορολογικές τους δομές και να τις αναθεωρούν ανάλογα – ιδιαίτερα λόγω του ότι μερικές από τις κυριότερες χώρες παραγωγής έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αναπροσαρμογές για να προσελκύσουν κεφάλαιο. Προκειμένου να διατηρηθούν οι επενδύσεις και το ενδιαφέρον σε πρότζεκτ πετρελαίου και φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε χώρα, απαιτείται ξεκάθαρη οικονομική πολιτική και ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις στους επενδυτές».

Τα φορολογικά συστήματα στον Καναδά και το Μεξικού συγκαταλέγονται στα πιο πρόσφατα παραδείγματα χωρών που προέβησαν σε επιπρόσθετες αλλαγές.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία προχώρησε στην έκδοση Βασιλικού Διατάγματος για τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 85% σε 50% για τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και υδρογονανθράκων. Την ίδια ατζέντα παρουσιάζονται να επιδιώκουν και άλλες πλούσιες σε πηγές ενέργειας χώρες στη Μέση Ανατολή και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

πηγή: energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων