Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Φοροδιαφυγή: Έρχονται 200.000 έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε όλη τη χώρα

Φοροδιαφυγή: Έρχονται 200.000 έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε όλη τη χώρα

Διαφήμιση

Η ΑΑΔΕ λύνει τα χέρια στις Εφορίες

|Πέφτουν τα σύνορα στον βωμό καταπολέμησης της φοροδιαφυγή. Έτσι, πλέον δίνεται η δυνατότητα από την ΑΑΔΕ στις Εφορίες όλης της χώρας να διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους ανά την επικράτεια. 

Παράλληλα όλες οι Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, ασκούν την αρμοδιότητα για τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε όλη την Επικράτεια.

Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει για φέτος τη διενέργεια σχεδόν 200.000 ελέγχων και διασταυρώσεων ενεργοποιώντας στους επιτόπιους ελέγχους την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «ΕλεγχοςLive» η οποία «τρέχει» στα τάμπλετ των ελεγκτών της ΑΑΔΕ και τους δίνει τη δυνατότητα να διενεργούν αυτόματες διασταυρώσεις και επαληθεύσεις στοιχείων και να εκδίδουν επιτόπου το σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ειδικότερα το Επιχειρησιακό της ΑΑΔΕ προβλέπει μεταξύ άλλων τη διενέργεια:

1. Τουλάχιστον 25.500 φορολογικούς ελέγχους(19.500 έλεγχοι βεβαίωσης και 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων), μεταξύ των οποίων:

3.250 στοχευμένοι έλεγχοι (ΦΠΑ, με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ΦΠ/ΝΠ με μεγάλο φορολογικό κενό, κλάδοι με μεγάλο φορολογικό κενό, δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων,κλπ.).

6.000 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.).

10.250 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/ προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων).

2. Τουλάχιστον 2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

3. Τουλάχιστον 49.500 μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) και τις Υπηρεσίες Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών και σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

4. Διενέργεια τουλάχιστον 900 έρευνες από τις ΥΕΔΔΕ για απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών, για αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν και έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κλπ.

5. Τουλάχιστον 79.900 ελέγχους δίωξης από τα Τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων:

37.300 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.

4.200 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.

8.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.

27.000 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ.

3.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

6. Διενέργεια τουλάχιστον 10.000 τελωνειακών ελέγχων με αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου X-RAYS.

8. Διενέργεια τουλάχιστον 13.300 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

pentapostagma.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων