Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μοιράζει πρόστιμα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, μοιράζει πρόστιμα

Διαφήμιση

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 787.000 ευρώ, επιβλήθηκαν το 2016 από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Εντοπίσθηκαν 608 παραβάσεις σε σύνολο 6.690 ελέγχων:

  • Λιανικό εμπόριο: Διενεργήθηκαν 1.274 έλεγχοι σε επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν 207 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 198.000 ευρώ.
  • Μη διατροφικά προϊόντα: Διενεργήθηκαν 2.217 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 360.000 ευρώ, σε 228 καταστήματα.
  • Παροχή υπηρεσιών: Διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 27.500 ευρώ, σε 288 επιχειρήσεις.
  • Εστίαση: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 73.500 ευρώ, σε 99 επιχειρήσεις. Χονδρικό εμπόριο: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 14.000 ευρώ, σε σύνολο 162 ελέγχων.
  • Διακίνηση προϊόντων: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους 114.000 ευρώ, για 32 παραβάσεις, σε σύνολο 1.997 ελέγχων.

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε συνολικά, στο 9,08%.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων