Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΥΠΕΝ: Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελληνικά Καύσιμα

ΥΠΕΝ: Χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελληνικά Καύσιμα

Διαφήμιση

Με απόφαση του ΥΠΕΝ, χορηγείται Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLENIC FUELS SA», ισχύος πέντε (5) ετών από την 24.01.2016, ήτοι έως τις 24.01.2021.

Οι αποθηκευτικοί χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση της δραστηριότητας είναι συνολικής χωρητικότητας 14.899 m 3.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων