Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καταχώρηση υγραερίου 26/6/2011

Καταχώρηση υγραερίου 26/6/2011

Διαφήμιση

Τα πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο μπορούν σε μια στήλη στο βιβλίο διακίνησης καυσίμων να καταχωρούν τις καθημερινές τους κινήσεις σε υγραέριο και θα το σφραγίζουν στη διεύθυνση εμπορίου όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων