Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαφήμιση

Μοσχάτο: 16/11/2018 ΑΔΑ:Ψ6ΩΛΗ-ΞΡΧ

Αρ. Πρωτ: ΓΔΑΠΛΠΣ 4008228 ΕΞ 2018

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ