Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού

Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού

Διαφήμιση

Κατάργηση των κατώτατων ορίων συντάξεων, θεσμοθέτηση εθνικής σύνταξης στα 384 ευρώ ύστερα από τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης, σημαντικά μικρότερους συντελεστές αναπλήρωσης για την αναλογική σύνταξη που οδηγούν σε χαμηλές νέες συντάξεις, κυρίως για όσους έχουν πάνω από 25 έτη ασφάλισης και ο μέσος μισθός τους ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, προστασία των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων στα σημερινά επίπεδα, αύξηση εισφορών, σαρωτικές ενοποιήσεις Ταμείων, αλλά και ενιαίους κανόνες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που ενδέχεται να κατατεθεί στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής ακόμη και σήμερα.

Ηδη, το σκέλος για τις ανατροπές στην ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς για τις προωθούμενες αλλαγές απαιτείται η έγκρισή του. «Κενές» παραμένουν ακόμη οι διατάξεις που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις, την αύξηση των εισφορών υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) καθώς και τον ρυθμό απομείωσης των δικαιούχων του ΕΚΑΣ έως το 2019, καθώς η κυβέρνηση προτίθεται να δεχθεί τελικά την εμπροσθοβαρή κατάργηση μεγαλύτερης συνταξιοδοτικής δαπάνης εντός του 2017.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», στο κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή θα περιλαμβάνονται οι τελικές προτάσεις της κυβέρνησης όπως αυτές κατατέθηκαν στους εκπροσώπους των θεσμών λίγο πριν από την αποχώρησή τους από την Αθήνα, την περασμένη εβδομάδα. Στις συναντήσεις δε που θα γίνουν, πιθανότατα αύριο και την Πέμπτη, θα αναζητηθεί η επίτευξη συμφωνίας προκειμένου το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τελικά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να έχει τη σύμφωνη γνώμη και των θεσμών.

Οπως προκύπτει από τις διατάξεις, οι νέες συντάξεις με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ. Στον αντίποδα, σημαντικές θα είναι οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πέριξ των 1.500 ευρώ. Ειδικά για το Δημόσιο, οι απώλειες για όσους συνταξιοδοτηθούν από την ψήφιση του νόμου και μετά, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», ενδέχεται να αγγίξουν και το 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%) σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς. Αυτοί που «χάνουν» περισσότερα είναι οι υψηλόμισθοι, που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους ύστερα από πολλά χρόνια ασφάλισης. Στον αντίποδα, προστατευμένες θεωρούνται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς παραμένουν στο σημερινό τους ύψος έως το τέλος του 2017 και στη συνέχεια διατηρούνται σε αυτό έως ότου μηδενιστεί η «προσωπική διαφορά».

Αναλυτικά:

Εθνική σύνταξη: Διαμορφώνεται στα 384 ευρώ, για όσους θα έχουν στο εξής από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με λιγότερα έτη, η εθνική σύνταξη θα είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος πριν από το 20ό. Ετσι, για όσους φεύγουν με 19 χρόνια θα ανέρχεται σε 376 ευρώ (-2%), στα 18 χρόνια θα φθάνει τα 368 ευρώ (- 4%), με 17 χρόνια τα 361 ευρώ (-6%), με 16 χρόνια τα 353 ευρώ (-8%) και με 15ετία τα 345 ευρώ (-10%). Σημαντική μείωση της εθνικής σύνταξης προβλέπεται και για τις συντάξεις αναπηρίας (μειωμένες συντάξεις), καθώς τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% θα χορηγείται το 50%. Αλλά και σε περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Επίσης, σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων, χορηγείται μία εθνική σύνταξη.

Ανταποδοτική σύνταξη: Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Αναλυτικά, τα νέα ποσοστά είναι για κάθε ένα από τα πρώτα 15 χρόνια ασφάλισης 0,77% και φθάνουν έως 2% για 40 έως και 42 έτη.

Υπολογισμός σύνταξης

Οι συντάξεις όσων καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014. Οσοι αποχωρήσουν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τον νέο τρόπο. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα που θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Για όσους αποχωρήσουν εντός του 2017 και το 2018, η ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο 1/4 αυτής, αντίστοιχα.

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου για όλο τον ασφαλιστικό βίο του. Ειδικά όμως για όσους μισθωτούς, υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς θα συνταξιοδοτηθούν εντός του 2016, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός που προκύπτει από το 2002 και μετά.

Τι ισχύει για τους ήδη συνταξιούχους

Για τους ήδη συνταξιούχους, σε περίπτωση που το ποσό της σύνταξης, μετά τον επανυπολογισμό, είναι μεγαλύτερο από το σημερινό, η διαφορά καταβάλλεται σταδιακά, σε βάθος πενταετίας. Σε περίπτωση που είναι μικρότερο, παγώνει έως το 2017 και παραμένει ως «προσωπική διαφορά» από το 2018 και έως ότου μηδενιστεί η διαφορά.

Και αυτό, γιατί βάσει του σχεδίου, από την 1.1.2017 και μετά το ποσό της σύνταξης θα μπορεί να αυξάνεται στη βάση ενός συντελεστή που διαμορφώνεται από τη μεταβολή του ΑΕΠ (κατά 50%) και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (κατά 50%) του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Για την απονομή του εφάπαξ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε όλους τους εντασσόμενους Φορείς/Τομείς/Κλάδους/Λογαριασμούς. Για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής, αυτή υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού σχεδίου νόμου. Σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο διάστημα ο συνταξιούχος συνεχίζει να απασχολείται. Μέχρι 31.12.2018, το ανώτατο όριο καταβολής ατομικής μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.304 ευρώ, ενώ για άθροισμα συντάξεων τις 3.072 ευρώ.

Έντυπη Καθημερινή

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων