Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μπαίνουν τρυπάνια έως το 2020

Μπαίνουν τρυπάνια έως το 2020

Διαφήμιση

Με αλµατώδη βήµατα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναβαθµίζει και επιταχύνει τον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων της χώρας. Σε τρία χρόνια, έως το 2020, αναµένεται να µπουν τρυπάνια για τον εντοπισµό υδρογονανθράκων τουλάχιστον σε τέσσερις περιοχές.

Πρόκειται για το Κατάκολο, τα Ιωάννινα, τον Πατραϊκό Κόλπο και τη θαλάσσια περιοχή 2, δυτικά της Κέρκυρας, στο Ιόνιο. Επιπλέον, µε τις δύο πρόσφατες προκηρύξεις του ΥΠΕΝ για τρεις άλλες θαλάσσιες περιοχές, στο Ιόνιο και στην Κρήτη, θα τελεί υπό αδειοδότηση το 70% της θαλάσσιας επιφάνειας αυτών των περιοχών, από 7% που ήταν πριν από µερικούς µήνες.

Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, µε πιο πρόσφατο το κοίτασµα «Ζορ» στην ΑΟΖ της Αιγύπτου, έχει στρέψει το ενδιαφέρον διεθνών πετρελαϊκών κολοσσών και στην Ελλάδα. Από την άνοιξη και µετά διευρύνεται ο αριθµός των εταιρειών που εκδηλώνουν έµπρακτο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δυνητικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων.

Η γαλλική Total, η ισπανική Repsol και η αµερικανική ExxonMobil πήραν τη σκυτάλη από την ιταλική Edison που είχε προηγηθεί. ∆ηµιουργείται έτσι και ένα νέο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας µε γειτονικές χώρες, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ιταλία, λόγω της µεγάλης προόδου που έχει σηµειωθεί στην προώθηση των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για τις έρευνες υδρογονανθράκων: χαµηλό γεωπολιτικό κίνδυνο, µε σταθερό πολιτικό πλαίσιο, γεγονός που την αναβαθµίζει οικονοµικά και γεωπολιτικά.

Τι έχει γίνει έως τώρα

1. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά τις τρεις χερσαίες περιοχές, µε την υπογραφή των συµ- βάσεων µίσθωσης, για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Αρτα-Πρέβεζα, Β.∆. Πελοπόννησο και Αιτωλοακαρνανία. Οι δύο πρώτες ανατέθηκαν στην ΕΛΠΕ και η τελευταία στην Energean Oil & Gas. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα για την κύρωση των συµβάσεων από τη Βουλή.

2. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισµός για τις θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο, µε την υπογραφή, σύντοµα, των δύο συµβάσεων µίσθωσης. Η κοινοπραξία ΕΛΠΕ – Total – Edison έχει αναδειχθεί επιλεγείσα αιτούσα για την περιοχή 2, δυτικά της Κέρκυρας, και η ΕΛΠΕ για την περιοχή 10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Για τις υπόλοιπες 17 περιοχές, για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, επανεξετάζονται στην κατεύθυνση της επαναχάραξης των προς παραχώρηση µπλοκ και την ενίσχυση των σεισµικών δεδοµένων.

3. Ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 30 του 2013 της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηµιουργώντας έτσι θεσµικό πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων, τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για το περιβάλλον.

4. Στελεχώθηκε η Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ελληνικών Υδρογονανθράκων (Ε∆ΕΥ) και ενισχύθηκε µε υλικοτεχνική υποδοµή.

5. Προκηρύχθηκαν δύο νέοι διαγωνισµοί για θαλάσσιες περιοχές, µία στο Ιόνιο και δύο στην Κρήτη (δυτικά και νοτιοδυτικά), ύστερα από το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν επίσηµα η κοινοπραξία Total-ExxonMobil-ΕΛΠΕ, καθώς και η Energean Oil & Gas.

Τι ακολουθεί έως τα τέλη του 2017

1. H αναθεώρηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου στην κατεύθυνση της βελτίωσης και συµπλήρωσής του, ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα που υπαγορεύονται από το διεθνές ενδιαφέρον. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται βέλτιστες πρακτικές χωρών µε εµπειρία στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων, όπως η Κύπρος και η Νορβηγία, µε στόχο την ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας.

2. Η αναβάθµιση του ρόλου της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ώστε να λειτουργεί µε την ευελιξία του ιδιωτικού τοµέα, αλλά µε την εποπτεία του φορέα να παραµένει στο αρµόδιο υπουργείο και τον υπουργό.

3. Η ενεργοποίηση του Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Γενεών (ΕΛΚΑΓ) για τη δηµιουργία αποθεµατικού, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης του ΕΦΚΑ και κυρίως τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών. Επιπλέον, μπορούν μέσω του ταμείου αυτού να χρηματοδοτούνται μεταπτυχιακά προγράμματα ή ερευνητικά έργα από τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ της χώρας, σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και κυρίως των υδρογονανθράκων.

Πολύς λόγος, επίσης, γίνεται τελευταία για το είδος της σύμβασης που σχετίζεται με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα για τη σύναψη δύο μοντέλων συμβάσεων. Είτε τη σύμβαση μίσθωσης (lease agreement), με την οποία το Δημόσιο δεν έχει οφέλη από την παραγωγή υδρογονανθράκων, είτε τη σύμβαση διάθεσης της παραγωγής (production share agreement), η οποία εφαρμόζεται σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην εξόρυξη πετρελαίου. Μέχρι στιγμής, στη χώρα μας έχει υιοθετηθεί το πρώτο μοντέλο σύμβασης και οι λόγοι είναι προφανείς. Μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό εάν διαθέταμε κοιτάσματα υδρογονανθράκων, καθώς δεν είχαν γίνει στο παρελθόν εκτεταμένες έρευνες. Ωστόσο, λόγω της ανακάλυψης κοιτασμάτων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, δηλαδή τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη προοπτική. «Κάθε χώρα οφείλει συνεπώς να κεφαλαιοποιεί τα οφέλη της από τον τομέα των υδρογονανθράκων και προς την κατεύθυνση αυτή θα εργαστούμε με διαφάνεια, έγκαιρη προετοιμασία και αποφυγή κινήσεων αιφνιδιασμού», συνηθίζει να τονίζει ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης.

πηγή: Έντυπη realnews

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων