Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Π.Ο.Π.Ε.Κ: Επιστολή για κατάργηση άρθρου για τα Ιδιωτικά Πρατήρια

Π.Ο.Π.Ε.Κ: Επιστολή για κατάργηση άρθρου για τα Ιδιωτικά Πρατήρια

Διαφήμιση
Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
-Υπουργό Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη
Κοινοποίηση
-Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Ν. Μαυραγάνη
-Γ. Γραμματέα Μεταφορών, κ. Αθ. Βούρδα
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια των αντικειμενικών κριτηρίων για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων Ενέργειας και Παροχής Καυσίμων επιβάλλεται η κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010), όπως αυτή προστέθηκε με τον Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).
 
2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.»
 
Παρακαλούμε όπως με την ευαισθησία και την αντικειμενική κρίση που σας διακρίνει,υιοθετήσετε την δίκαιη επισήμανσή μας.
Σας υποβάλουμε σχέδιο προτεινόμενης διάταξης.
Με εκτίμηση
Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων