Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση διαροών δεξαμενών

Παράταση διαροών δεξαμενών

Διαφήμιση

Αθήνα 12/4/2012
Αρ.πρωτ. Οικ.18154/1250

Η τοποθέτηση συστημάτων διαρροών δεξαμενών πήρε διετή παράταση ενώ είχε λήξει  στις 15/10/2011 η διετής παράταση ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων