Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση της προθεσμίας τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου διαρροών

Παράταση της προθεσμίας τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου διαρροών

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
Κιν. Προέδρου κ. Χ. Μαυράκη – 6984314310
E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 28/09/2011
Αρ. Πρωτ. 406

Προς όλες τις Ενώσεις Πρατηριούχων Ελλάδος

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου διαρροών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) και τις πιέσεις του κλάδου μας προς την Πολιτεία και τα όργανά της, δρομολογήθηκε η παράταση για ένα επιπλέον έτος της προθεσμίας τοποθέτησης του συστήματος ελέγχου διαρροών καυσίμων στα πρατήριά μας.

Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία για την χώρα μας, αλλά και για τον κλάδο μας ειδικότερα, θεωρούμε ότι η παράταση αυτού του μέτρου είναι η ελάχιστη παραχώρηση από την πλευρά της Πολιτείας για την επιβίωση των συναδέλφων. Η Ομοσπονδία μας (ΠΟΠΕΚ) θα συνεχίσει τον αγώνα για την πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος του συστήματος ελέγχου διαρροών, δεδομένου ότι αυτό είναι συνυφασμένο άμεσα με το συνολικό σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών του πρατηρίου.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων