Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παρατείνεται για ένα εξάμηνο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους-Επισύναψη άρθρου 9

Παρατείνεται για ένα εξάμηνο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους-Επισύναψη άρθρου 9

Διαφήμιση

Για ακόμη ένα εξάμηνο παρατείνεται η ρύθμιση για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά τρόφιμα, πρώτες ύλες, καύσιμα, υγρά και στερεά, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να μετριάσει τις επιπτώσεις από τον πληθωρισμό

Παρατείνεται για ένα εξάμηνο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την τροπολογία, έως την 30ή Ιουνίου 2023 απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών, παντός είδους, αλεύρων, ηλιάνθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021. Εν προκειμένω νοούνται τα τρόφιμα, τα υγρά καύσιμα και τα γεωργικά προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τροπολογία προβλέπεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να εξειδικεύει τις κατηγορίες των προϊόντων που αφορά η εν λόγω απαγόρευση, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να εξαιρεθούν από την εν λόγω απαγόρευση το επόμενο διάστημα προϊόντα που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί υπουργική απόφαση.

Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 η διάταξη για πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους για τα στερεά καύσιμα (καυσόξυλα, πέλετ κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων. Εν προκειμένω το περιθώριο μεικτού κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που ίσχυε πριν από την 1η Νοεμβρίου 2021.

Σε βασικά τρόφιμα, πρώτες ύλες, καύσιμα, υγρά και στερεά λόγω υψηλού πληθωρισμού.

 

«Αλλάζω Συσκευή»

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται, επίσης, η απαγόρευση πώλησης με περιθώριο μεικτού κέρδους πάνω από αυτό που ίσχυε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021 από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» ή έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού. Η ρύθμιση αυτή αφορά την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η απαγόρευση θα εξακολουθήσει να ισχύει για όσο διάστημα ισχύει το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» και όχι αναγκαστικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 1 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση απόκρυψης, παραποίησης ή μη προσκόμισης στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ