Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Περί άδειας μικρής κλίμακας

Περί άδειας μικρής κλίμακας

Διαφήμιση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νομοσχεδίου για την που ψηφίσθηκε επί της αρχής στην Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί στο σύνολο του τις επόμενες μέρες, δεν απαιτείται καμία απολύτως άλλη άδεια (από την πολεοδομία κ.λ.π.) για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων και συνεπώς καταργείται η διάταξη του Ν.4178/13 (άρθρο 48 παρ. ιβ) που αναιτιολόγητα προέβλεπε την υποχρέωση του εφοδιασμού από τον πρατηριούχο με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.

Επίσης ρυθμίζεται αυτομάτως και η οποιαδήποτε αλλαγή χωρητικότητας των δεξαμενών η οποία θα προκύψει κατά την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση ύπαρξης μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενών εντός του πρατηρίου αυτές θα δηλώνονται απ’ ευθείας στην άδεια του πρατηρίου που θα εκδίδεται μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 46537/2013 (Β΄2036), χωρίς κανένα πρόβλημα και ανεξάρτητα από το εάν η χρήση γης δεν επιτρέπει την ίδρυση ή επέκταση των πρατηρίων, θα λαμβάνουν τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Παρατίθεται το σχετικό άρθρο :
Άρθρο 20

Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών – εκροών.

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”] Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, όπου εγκαθίσταται το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρεσία ούτε και αυτής της δόµησης ή έγκρισης εργασιών µμικρής κλίμακας ή έγγραφης ενημέρωσης των εργασιών.

Ο αριθμός εγκατεστημένων δεξαμενών και η ακριβής χωρητικότητα που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών, δηλώνεται και αναφέρεται στη νέα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, µε την οποία γίνεται και υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 46537/2013 (Β΄2036). [/blockquote]

Στο μεταξύ και μετά από πιέσεις της ΠΟΠΕΚ και προς το ΥΠΕΚΑ ήδη με την υπ’ αρ. 4/ οικ.66931 εγκύκλιο που εκδόθηκε 3/12/13 το ΥΠΕΚΑ αναδιπλώθηκε σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 48 παρ. ιβ του Ν.4178/13 και διευκρίνισε ότι η άδεια μικρής κλίμακας αφορούσε μόνο στην περίπτωση που η εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών απαιτούσε εκσκαφές μεγαλύτερες από 80 cm (0,8μ) δηλαδή σχεδόν ποτέ!!!

​​Παρόλα αυτά όπως αναφέραμε με την παραπάνω τροπολογία ​του ​άρθρο​υ 20 του Νομοσχεδίου για την τα πράγματα ξεκαθαρίζουν πλέον και με Νομική κατοχύρωση.

Παναγιώτης Καρανάσιος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων