Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν με το νέο φορολογικό

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν με το νέο φορολογικό

Διαφήμιση

Επιπλέον φόρο εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 9.090 ευρώ, δηλαδή οι εργαζόμενοι με μισθό 650 ευρώ καθώς επίσης και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές άνω των 757 ευρώ.

Με την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών για μονομερή κατάθεση του φορολογικού την επόμενη εβδομάδα χωρίς όμως την συμφωνία με την τρόικα και με στόχο την αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους κατά 1,8 δις ευρώ ή 1% του ΑΕΠ.

Με βάση τη νέα ενιαία κλίμακα, προβλέπεται μείωση της έκπτωσης φόρου από τα 2.100 στα 2.000 ευρώ και αποκλιμάκωση της μειωμένης αυτής έκπτωσης φόρου κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος άνω των 20.000 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά, το έμμεσο αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους μειώνεται από τα 9.545 στα 9.090 ευρώ.

Ο κατώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος θα παραμείνει στο 22%, αλλά θα επιβάλλεται πλέον σε εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αντί 25.000 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα κλίμακα.

Θα καθιερωθούν συντελεστές φόρου 29% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 37% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ και 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

1) Αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα είναι να μειωθεί το ετήσιο αφορολόγητο όριο των μισθών και των συντάξεων από τα 9.545 στα 9.090 ευρώ, να προκύψουν για πρώτη φορά επιβαρύνσεις για όσους δηλώνουν εισοδήματα από 9.090 έως 9.545 ευρώ το χρόνο και να αυξηθούν οι υφιστάμενες επιβαρύνσεις για όλους όσοι δηλώνουν πάνω από 9.545 ευρώ.

2) Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Αύξηση από το 11% στο 15% του συντελεστή φορολόγησης που επιβάλλεται στο ετήσιο εισόδημα μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

β) Αύξηση από το 33% στο 35% του συντελεστή φορολόγησης που επιβαρύνει το κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 40.000 ευρώ.

γ) Αύξηση από το 33% στο 45% του συντελεστή φορολόγησης για το τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια κ.λπ.) μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, η νέα αυτή κλίμακα θα προκαλέσει αύξηση του φορολογικού βάρους κατά 36,36%. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ακινήτων με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ προερχόμενο αποκλειστικά από ενοίκια, θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ με τη νέα κλίμακα, ενώ με την ισχύουσα πληρώνει 1.100 ευρώ.
 
Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ το χρόνο, θα πληρώσουν επιπλέον φόρο από 480 έως και 1.040 ευρώ το χρόνο. Σε ποσοστά οι φόροι που θα πληρώσουν θα είναι αυξημένοι από 9,85% έως και 36%. Τέλος, οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 1.000 ευρώ το χρόνο.

Ο υπουργός Οικονομικών για να δείξει τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή των νέων αυτών κλιμάκων στη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, ανέφερε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

* Μισθωτός ή συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ εισόδημα θα πληρώσει επιπλέον φόρο 61 ευρώ το χρόνο.

* Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ θα πληρώνει 1.800 ευρώ το χρόνο παραπάνω φόρο.

Όπως διευκρίνισε εξάλλου ο κ. Τσακαλώτος, αν γινόταν δεκτή η πρόταση των Θεσμών για πιο χαμηλό αφορολόγητο όριο (σ.σ. 8.182 ευρώ) και άλλους φορολογικούς συντελεστές, τότε ο μισθωτός με το εισόδημα των 15.000 ευρώ (1ο παράδειγμα) θα πλήρωνε επιπλέον φόρο 240 ευρώ το χρόνο ενώ ο υψηλόμισθος των 100.000 ευρώ (2ο παράδειγμα) θα πλήρωνε λιγότερο φόρο κατά 1.900 ευρώ! “Αυτό δείχνει ότι είναι προτιμότερη η δική μας πρόταση και είναι μέσα στη δική μας πολιτική αντίληψη για ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα”, τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών.

Ο υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα θα υπάρχει σημαντική μείωση στο φόρο εισοδήματος και για εισοδήματα 30.000, 35.000 και 40.000 ευρώ, ενώ παράλληλα το 92% των φορολογουμένων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 32.000 ευρώ, μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πληρώσει λιγότερο φόρο.

www.enikonomia.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων