Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πιο κοντά η έναρξη ερευνών για πετρέλαιο σε Ιόνιο-Κρήτη

Πιο κοντά η έναρξη ερευνών για πετρέλαιο σε Ιόνιο-Κρήτη

Διαφήμιση

Άλλο ένα βήμα έγινε την Τετάρτη προς τον διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε δύο περιοχές στην Κρήτη και σε μία στο Ιόνιο Πέλαγος, για την οποία ήδη εδώ και αρκετούς μήνες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ξένοι ενεργειακοί κολοσσοί. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι δύο αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού Ενέργειας Γ. Σταθάκη, που περιλαμβάνουν τους χάρτες στους οποίους περιγράφονται τα περίφημα οικόπεδα, τα ακριβή όρια των υπό παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών.

Προκηρύξεις

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα ενεργοποιηθεί με τη δημοσίευσή τους και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για να γίνει αυτό απαιτείται πρώτα η μετάφραση των προκηρύξεων και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η προς παραχώρηση περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος έχει εμβαδόν 6.671,13 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Κεφαλονιάς και δυτικά των νησιών Λευκάδας και Κέρκυρας.

Ο διαγωνισμός στην Κρήτη αφορά την περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης» με εμβαδόν 19.868,37 τετραγωνικά χιλιόμετρα και την περιοχή «Δυτικά Κρήτης» με εμβαδόν 20.058,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης των προκηρύξεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εντός 90 ημερών. Οι προσφορές προβλέπεται να αξιολογηθούν εντός 60 ημερών και η σύμβαση μίσθωσης θα συναφθεί, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία ενεργοποιήθηκε ύστερα από το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν δύο εκ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο των υδρογονανθράκων, η γαλλική Total και η αμερικανική ExxonMobil, καθώς και τα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) για τις περιοχές της Κρήτης, ενώ για το Ιόνιο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει η Energean Oil.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Κάθε αιτών θα καταβάλλει στην ΕΔΕΥ τέλος υποβολής αίτησης ύψους 5.000 ευρώ για κάθε αίτηση και καλείται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης, όπως αυτοί περιγράφονται συνοπτικά στις προκηρύξεις, το στάδιο ερευνών θα διαρκέσει μέχρι οκτώ χρόνια με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον νόμο περί υδρογονανθράκων. Το στάδιο ερευνών διαιρείται σε τρεις φάσεις. Κάθε φάση σχετίζεται με χωριστό πρόγραμμα εργασιών, με δυνατότητα μετάβασης στην επόμενη φάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις, είτε παραίτησης στο τέλος κάθε φάσης. Με τη δήλωση περί εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων, αρχίζει το στάδιο εκμετάλλευσης το οποίο διαρκεί 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για δύο περιόδους 5 ετών έκαστo, υποκείμενη σε αναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης.

Το μίσθωμα θα κυμαίνεται από ένα κατώτερο όριο 4% επί της παραχθείσας ποσότητας υδρογονανθράκων, σε χρήμα ή σε είδος. Η μισθώτρια εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με συντελεστή 20% και σε περιφερειακό φόρο της τάξης του 5%.

Οι συμβάσεις μίσθωσης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ οποιαδήποτε διαφορά από σύμβαση μίσθωσης θα επιλύεται από εμπειρογνώμονα ή/και με διαιτησία.

Έντυπη Καθημερινή

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων