Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πίστωση στους λογαριασμούς των πρατηριούχων το αναλογούν ποσό από το ετήσιο μέρισμα του 2012 από το τέως ΤΕΑΠΥΚ

Πίστωση στους λογαριασμούς των πρατηριούχων το αναλογούν ποσό από το ετήσιο μέρισμα του 2012 από το τέως ΤΕΑΠΥΚ

Διαφήμιση

 

Ο πολυετής αγώνας της Ομοσπονδίας  μας ΠΟΠΕΚ  σε συνεργασία με την ΕΝ.ΒΕ.Θ   όσον αφορά την καταβολή του ετήσιου μερίσματος του 2012 από το τέως ΤΕΑΠΥΚ ( ΤΑΜΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ) είχε θετική έκβαση. Παρόλο που από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ επέμεναν ότι δεν υπήρχε καμία οφειλή  και ότι είχε εξοφληθεί το μέρισμα του 2012  με τη δική μας επιμονή τελικά λύθηκε το ζήτημα.

Ηδη έχουν πιστωθεί  στους λογαριασμούς των πρατηριούχων το αναλογούν ποσό από το μέρισμα του 2012 .

Επειδή όμως θα προκύψει πρόβλημα σε περίπτωση που έχουν κλείσει κάποιοι λογαριασμοί ή έχουν κλείσει πρατήρια γι αυτό το λόγο υποβάλλαμε  ερώτημα στο αρμόδιο τμήμα και μας έστειλαν την παρακάτω απάντηση

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΠΕΚ και ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων