Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΠΕΚ: Ανεφάρμοστες οι Υ.Α για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων

ΠΟΠΕΚ: Ανεφάρμοστες οι Υ.Α για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων

Διαφήμιση

Τον Δεκέμβριο του 2015 εξεδόθησαν και δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β 2722) δύο Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούσαν την εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών,

 

α) με την ΚΥΑ 4169 ΕΞ 2015  στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και

 β)  ΚΥΑ 4170 ΕΞ 2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών.

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών/εκροών ενεργειακών προϊόντων (υγρά καύσιμα, υγραέρια, κ.λπ.) είναι απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δημιουργία ενός Μητρώου δεξαμενών στις οποίες φιλοξενούνται Πετρελαιοειδή και Ενεργειακά προϊόντα. Οι τύποι δεξαμενών που συμμετέχουν στην αλυσίδα διακίνησης Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων, είναι κατά βάση τρεις: 1. Υπέργειες 2. Υπόγειες 3. Κινητές δεξαμενές επί χερσαίων και θαλάσσιων μέσων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) αμέσως μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, διατύπωσε κατ’ επανάληψη συγκεκριμένες επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή τους, λόγω πολλών ασαφειών που τις καθιστούσαν ανεφάρμοστες.

Η τροποποίηση της ΚΥΑ 4170 ΕΞ 2015 , με καθυστέρηση 1,5 έτους με την νεότερη ΚΥΑ ΓΔΤΕΦΚ 111758 ΕΞ 2017(ΦΕΚ 2852 Β/16.8.2017) , επιβεβαιώνει την ορθότητα των τότε διατυπωμένων επιφυλάξεων μας.

Οι επιφυλάξεις μας παραμένουν και σήμερα, μετά την καθυστερημένη τροποποίηση της ΚΥΑ 4170/2015, αφού π.χ. δεν γίνεται καμία αναφορά στην εφαρμογή του παραρτήματος με το οποίο απαιτείται η  απογραφή σε κεντρική βάση, των δεξαμενών αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων. 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να συμβάλει με την πολυετή γνώση και εμπειρία της, στον αποτελεσματικό έλεγχο για την  καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή, νοθεία κ.λπ.),   παραμένοντας  στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργείων, για την εφαρμογή ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων.   

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων