Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΠΕΚ: απαιτούμε χρηματοδότηση των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών

ΠΟΠΕΚ: απαιτούμε χρηματοδότηση των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών

Διαφήμιση

Την έντονη διαμαρτυρία του κλάδου για το γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία χρηματοδότησης της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροώξ – εκροών καυσίμων στα πρατήρια εκφράζει η ΠΟΠΕΚ με επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη.

Δηλώνει δε ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε στην εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια, αν προηγουμένως δεν προηγηθεί, δέσμευση των συναρμόδιων Υπουργείων για τις πηγές και τη διαδικασία χρηματοδότησής τους.

Αναλυτικά στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

Επιτέλους πρέπει να συγχαρούμε τα συναρμόδια υπουργεία για το ότι αποφάσισαν να υιοθετήσουν την πρόταση του κλάδου, για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων, που εκκρεμούσε από το 2002.

Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών θα περιορίσει την παράνομη διακίνηση καυσίμων (λαθρεμπορία κ.λπ.) κατά 90%, δίνοντας παράλληλα απάντηση στην αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να ελέγξουν αποτελεσματικά την παράνομη διακίνηση καυσίμων από την οποία χάνει το Κράτος δημόσια έσοδα, πλέον του 1 δις ετησίως.

Μετά την απόφασή σας να εγκατασταθούν τα ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου παρακολούθησης εισροών- εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Η υλοποίηση της εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών-εκροών για την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων, επισημαίνουμε ότι αφορά την εγκατάσταση αυτών, σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων.
  2. Για τα προηγούμενα στάδια διακίνησης των καυσίμων όπως, Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων, Εγκαταστάσεις Εταιριών Εμπορίας, Βυτιοφόρα Αυτοκίνητα Δ.Χ και Ι.Χ άνω των 8 τόνων, Εγκαταστάσεις Εμπόρων-μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, δεν υπάρχουν σχετικές προϋποθέσεις εγκατάστασης, ούτε σχετικό χρονοδιάγραμμα, αν και έπρεπε να προηγηθεί των πρατηρίων.
  3. Δεν υπάρχει απόφαση για την χρηματοδότηση αγοράς και εγκατάστασης των συστημάτων στα πρατήρια υγρών καυσίμων η οποία έπρεπε να έχει προηγηθεί όλων των άλλων.

Εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε στην εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια, αν προηγουμένως δεν προηγηθεί, με δέσμευση των συναρμόδιων Υπουργείων, οι πηγές και η διαδικασία χρηματοδότησης αυτών.

Στον Ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3335/2005, στο άρθρο 11, περιγράφονται αναλυτικά οι σκοποί διάθεσης των ποσών που εισπράττονται από την ειδική εισφορά 1,2% στήν προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων, ” ….ο οποίος διατίθεται για την επιδότηση……. ,κοινωφελών σκοπών,……., χρηματοδότησης προγραμμάτων και παροχής κινήτρων που έχουν σχέση με το νόμο αυτό,,………….,δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν, με πρωτοποριακό και ιδιαίτερα προβαλλόμενο τρόπο, νέες ηλεκτρονικές και περιβαντολλογικά φιλικές τεχνολογίες,……….” .

Η Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), απαιτεί την χρηματοδότηση της εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια, από τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν.3335/2005.

Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπορία κ.λπ.) για να έχει καθοριστικά αποτελέσματα, χρειάζεται ουσιαστικές και αποτελεσματικές αποφάσεις και όχι αποφάσεις εντυπώσεων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων