Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ρεκόρ κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ το 2022 με πάνω από 1 δισ. ευρώ – Άλμα στη ζήτηση καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης και τις εξαγωγές

Ρεκόρ κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ το 2022 με πάνω από 1 δισ. ευρώ – Άλμα στη ζήτηση καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης και τις εξαγωγές

Διαφήμιση
Ρεκόρ κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ το 2022 με πάνω από 1 δισ. ευρώ - Άλμα στη ζήτηση καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης και τις εξαγωγές
24 02 2023 
 
 

Ιστορικά υψηλή κερδοφορία ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ για το σύνολο του 2022 λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, των εξαγωγών και των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος στρατηγικού μετασχηματισμού με επιτυχία και ταυτόχρονη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και σημαντική στήριξη στην κοινωνία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου, σημειώθηκε ρεκόρ κερδοφορίας με €261 εκατ. στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη Δ’ Τριμήνου 2022, και €1.006 εκατ. στο σύνολο του έτους, ενώ το συνολικό μέρισμα φτάνει το €1,15/μετοχή.

Χαρακτηριστικό είναι ότι παρατηρήθηκε αναπτυξιακή πορεία και ιστορικά λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις επιμέρους εταιρίες και θυγατρικές του Ομίλου. Πάνω από τη μισή κερδοφορία προέρχεται από τις θυγατρικές του εξωτερικού και τις εξαγωγές.

Αυξημένη κατά 5,5% σε ετήσια βάση ήταν η ζήτηση καυσίμων στην εγχώρια αγορά, στους 6,1 εκατ. τόνους. Παράλληλα, σημειώθηκε άλμα 68% στις πωλήσεις αεροπορικών καυσίμων και ανάκαμψη 6% στα ναυτιλιακά. Στο +13% βρέθηκε η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €512 εκατ. με επίκεντρο την περαιτέρω βελτίωση των διυλιστηρίων και τα έργα ΑΠΕ, τη στιγμή που ο Όμιλος καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από Φ/Β στη χώρα.

Ταυτόχρονα, τονίζεται η ουσιαστική συνεισφορά σε οικονομία και κοινωνία, αφού ξεπερνά τα €500 εκατ. η καταβολή φόρων προς το Δημόσιο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το 2022 χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα. Σημαντικότερη για το περιβάλλον μας ήταν η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με αλυσιδωτές επιδράσεις σε σειρά κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας -πέρα από τα ενεργειακά – και αυξημένη αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα μετασχηματισμού το οποίο επέβαλλε τις δικές του απαιτήσεις στην καθημερινότητά μας και, φυσικά, με τις συνεχείς λειτουργικές απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα που έχει ένας όμιλος όπως ο δικός μας.

Ο απολογισμός τής χρονιάς, μας βρίσκει με θετικό πρόσημο σε όλα αυτά που μπορούσαμε να επηρεάσουμε. Αρχικά, η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης έγινε με επιτυχία, εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με παραδοσιακούς προμηθευτές αργών πετρελαίων, αλλά και την ευελιξία που δίνουν τα σύγχρονα διυλιστήρια. Κατορθώσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο να αντικαταστήσουμε όλα τα αμφιλεγόμενα αργά πετρέλαια και προϊόντα, χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στην Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, όλες οι ενέργειες για τον μετασχηματισμό του Ομίλου προχώρησαν γρήγορα και πετυχημένα, επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε μια βελτιωμένη και πιο καθαρή θέση στη νέα ενεργειακή αγορά. Σε λειτουργικό επίπεδο, η Εταιρεία πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της, τόσο ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντος, αλλά και των επιλογών που έγιναν και, κυρίως, την ευελιξία και προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας. Κέρδη που επέτρεψαν να προχωρήσουμε σε σημαντικές ενέργειες στήριξης της κοινωνίας που είχε ανάγκη, είτε με στοχευμένες πρωτοβουλίες όπως τα καύσιμα σε νοσοκομεία και πολύτεκνες οικογένειες, είτε μέσω μιας διαφοροποίησης στην εμπορική μας πολιτική που είχε ως με αποδέκτες μεγαλύτερες ομάδες καταναλωτών.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει τελικό μέρισμα στη Γενική Συνέλευση €0,50/μετοχή, φέρνοντας το συνολικό ποσό διανομής από τα αποτελέσματα της χρήσης στο €1,15/μετοχή. 

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της Διοίκησης για την πορεία της Εταιρείας και να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα 2022 των ΕΛΠΕ:

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2022, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €465 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €261 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο 2022. Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά, σε €1.601 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 1.006 εκατ..

Η ιστορικά υψηλή κερδοφορία επιτεύχθηκε εν μέσω ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης, βελτιωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων, εξαγωγών, αλλά και ως αποτέλεσμα της στρατηγικής μετασχηματισμού του Ομίλου σε όλες τις δραστηριότητες του. Σημαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα πρατηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις στο τομέα των ΑΠΕ αρχίζουν να εμφανίζουν τη θετική συνεισφορά τους ως νέος κλάδος.

Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (49% επί του συνόλου των πωλήσεων) και με την αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων βελτιωμένη, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού. Με σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, η συμβολή της Εμπορίας στην ετήσια κερδοφορία ανήλθε στα €138 εκατ. (+8%).

Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη, διαμορφώθηκαν στα €890 εκατ., διαφοροποιημένα κυρίως λόγω της πρόβλεψης άνω των €300 εκατ. για τη Συνεισφορά Αλληλεγγύης, αλλά και των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων, ύψους περίπου €100 εκατ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,50/μετοχή, διαμορφώνοντας το συνολικό μέρισμα στα €1,15/μετοχή, αθροίζοντας τη διανομή €0,40/μετοχή σε σχέση με την πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών, αλλά και το προσωρινό μέρισμα €0,25/μετοχή, που έχουν ήδη διανεμηθεί.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Το 2022 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου, όπου εκτός από τον επανακαθορισμό της στρατηγικής μας κατεύθυνσης προς τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος, υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, το 2022 ήταν μια χρονιά με ουσιαστικές θετικές εξελίξεις, η οποία ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2022 με τη νέα εταιρική δομή που επιτρέπει σημαντικά οφέλη, σε επίπεδο διαχείρισης ρίσκου, στρατηγικής ευελιξίας, χρηματοδοτικών ευκαιριών, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα, που περιλαμβάνει νέο εταιρικό όνομα και λογότυπο, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις σε όλες τις θυγατρικές και στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου μη βασικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών -από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ-, στην Italgas. Τα έσοδα για την Εταιρεία ανήλθαν σε €266 εκατ., με περίπου το 50% να διανέμεται στους μετόχους και το υπόλοιπο να αξιοποιείται για τη δυναμικότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή μας στις ΑΠΕ, το 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο ενιαίο έργο ΑΠΕ, μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη, συνολικής δυναμικότητας 55 MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε ΑΠΕ στα 341 MW. Επιπλέον, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την RWE με σκοπό την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW έως το 2030, με το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων να ξεπερνά τα 2,5 GW.

Στον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν δισδιάστατες σεισμικές καταγραφές (2D) σε 2 θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά Κρήτης) σε συνεργασία με την ExxonMobil, ενώ υλοποιήθηκαν τρισδιάστατες σεισμικές καταγραφές σε άλλα 3 οικόπεδα (Block 2, Block Ionio, Block 10).

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, με προγραμματισμένες συνολικές επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και εκτιμώμενο ετησιοποιημένο όφελος από το 2025, ύψους €50 εκατ., με τα σωρευτικά οφέλη από την αρχή εφαρμογής του να ανέρχονται σε €27 εκατ.. 

Μη προβλέψιμες εξελίξεις στις αγορές, με υψηλές τιμές σε αργό πετρέλαιο & Δολάριο και ισχυρά διεθνή περιθώρια διύλισης

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά το 2022, με το πετρέλαιο τύπου Brent να καταγράφει αύξηση 43%, κατά μέσο όρο, στα $101/βαρέλι και σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου ($108/βαρέλι κατά μέσο όρο), λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την υψηλότερη ζήτηση, ως αποτέλεσμα της επιστροφής της οικονομικής δραστηριότητας μετά την πανδημία. Κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου 2022, οι τιμές υποχώρησαν ελαφρώς στα $94/βαρέλι κατά μέσο όρο, ενώ ειδικότερα στο Δ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα $89/βαρέλι.

Ο συνδυασμός των υψηλότερων τιμών πετρελαίου των τελευταίων ετών και η ισχυροποίηση του Δολαρίου, οδήγησαν σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές αργού πετρελαίου σε όρους Ευρώ, με τις τιμές Brent στα €96/βαρέλι κατά μέσο όρο το 2022, αυξημένες κατά 61% ετησίως, στα υψηλότερα επίπεδα ιστορικά.

Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, ενισχύθηκαν σημαντικά το 2022, κυρίως λόγω της διατάραξης των ισοζυγίων προσφοράς – ζήτησης, ιδίως στα προϊόντα μεσαίων κλασμάτων, που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες. Ειδικότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC και Hydrocracking διαμορφώθηκαν το 2022 στα $11,5/βαρέλι και $13,2/βαρέλι αντιστοίχως, από $2,3/βαρέλι το 2021.

Αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά για επίγεια καύσιμα το 2022 ήταν κατά 5,5% υψηλότερη ετησίως, φτάνοντας τους 6,1 εκατ. τόνους. Η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, λόγω ντίζελ, ως αποτέλεσμα της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού. Ενίσχυση κατά 13% υπήρξε στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς, τόσο η Πολιτεία όσο και οι εγχώριες εταιρείες του κλάδου διύλισης, προχώρησαν σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης της αγοράς και των καταναλωτών, εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Στην αδασμολόγητη αγορά, η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων βελτιώθηκε κατά 68%, λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας και επιβατικής κίνησης εν μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, ενώ η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων ανέκαμψε κατά 6%.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες 

Παρά την ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές πετρελαιοειδών το 2022 -που συνεπάγονται επιπλέον ανάγκες κεφαλαίου κίνησης-, των υψηλότερων επενδύσεων και των αυξημένων διανομών στους μετόχους, οι αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές και τα έσοδα από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, συνετέλεσαν στην ισχυροποίηση του ισολογισμού. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1,94 δισ., με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) να διαμορφώνεται στο 42% από 48% το 2021. 

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους €1,2 δισ., με βελτίωση εμπορικών όρων, καθώς και του προφίλ ωρίμασης των πιστωτικών γραμμών του Ομίλου.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €512 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω των προγραμμάτων συντήρησης στα 3 διυλιστήρια και της εξαγοράς των αιολικών πάρκων στη Μάνη (55 MW).

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου / Έτους 2022 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Το Δ’ Τρίμηνο 2022, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €440 εκατ., λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης, ενισχυμένου Δολαρίου και της υπεραπόδοσης του συστήματος διυλιστηρίων του Ομίλου, παρά την επίδραση του προγραμματισμένου κλεισίματος του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης για συντήρηση.
  • Η παραγωγή προϊόντων για το 2022 ανήλθε στους 13 εκατ. τόνους (-10%), καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία προγράμματα εκτεταμένης συντήρησης στα 3 διυλιστήρια.
  • Οι εκπτώσεις που εφαρμόσθηκαν στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης για τη στήριξη των καταναλωτών εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ανήλθαν σε €24 εκατ. για το έτος.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στο Δ’ Τρίμηνο 2022 στα €16 εκατ., μειωμένα σε ετήσια βάση λόγω χαμηλών περιθωρίων πολυπροπυλενίου. Αντίστοιχη ήταν η μείωση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση για το 2022.

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας κατέγραψε υψηλότερο όγκο πωλήσεων στο Δ’ Τρίμηνο 2022 (+13% σε ετήσια βάση), λόγω αυξημένης ζήτησης, ενώ η κερδοφορία επηρεάστηκε από χαμηλότερη αποτίμηση αποθεμάτων και υψηλότερα μεταφορικά κόστη, καθώς και από τους κανονιστικούς περιορισμούς στο μεικτό περιθώριο. Για το σύνολο του 2022, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση, ευνοημένος από την τουριστική κίνηση και την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €61 εκατ., αυξημένα κατά 5%.
  • Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Δ’ Τρίμηνο κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+7% σε ετήσια βάση), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €18 εκατ. και σημαντική συνεισφορά από την Κύπρο, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Για το σύνολο του 2022, οι όγκοι πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά 18% και η κερδοφορία κατά 11%, στα €77 εκατ.. 

ΑΠΕ

  • Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (341 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €9 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο 2022 και στα €29 εκατ. για το σύνολο του έτους. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συνεισφορά των εταιρειών της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το σύνολο της χρήσης 2022, ανήλθε στα €58 εκατ..
  • Το EBITDA της Elpedison για το Δ’ Τρίμηνο διαμορφώθηκε στα €45 εκατ. και για το σύνολο του 2022 στα €185 εκατ., αυξημένο σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2021, λόγω λειτουργικής ευελιξίας και εκμετάλλευσης ευκαιριών στην εμπορία φυσικού αερίου

energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων