Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Self test ιδιωτικών υπαλλήλων – Τι ισχύει για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 12.6.2021

Self test ιδιωτικών υπαλλήλων – Τι ισχύει για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 12.6.2021

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.35098 σχετικά με την τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 η οποία αφορά την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Με την απόφαση αυτή τροποποιείται το άρθρο 8 (μεταβατικές διατάξεις) και ισχύουν τα ακόλουθα από τη Δευτέρα  7.6.2021:


«Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά την οποία τα πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται στον χώρο εργασίας και τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 7.6.2021 έως 13.6.2021.

2. Από 7.6.2021 έως 12.6.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται τρεις (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021, μία για την εβδομάδα από 14.6.2021 έως 20.6.2021 και μία για την εβδομάδα από 21.6.2021 έως 27.6.2021.

3. Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την παρ. 2, δικαιούνται όλα τα πρόσωπα του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋ-ποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας, καθώς και οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, που διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, είτε απασχολούν εργαζόμενους είτε όχι, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και χωρίς οιασδήποτε περαιτέρω δυσμενούς συνέπειας, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από 7.6.2021 έως 27.6.2021 δεν παρασχεθεί εργασία με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας.».


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύειΜετάβαση σε γραμμή εργαλείων