Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συγκριτικός Πίνακας των τιμών λιανικής του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη της Ε.Ε, σε σχέση με την πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου BRENT, σε διάστημα ενός έτους».

Συγκριτικός Πίνακας των τιμών λιανικής του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη της Ε.Ε, σε σχέση με την πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου BRENT, σε διάστημα ενός έτους».

Διαφήμιση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συγκριτικός Πίνακας των τιμών λιανικής του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη της Ε.Ε, σε σχέση με την πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου BRENT, σε διάστημα ενός έτους».

Τιμές BRENT

15/12/2013 BRENT 15/12/2014 ΒRENT Μεταβολή
110,47 61,06 -44.7%

Πετρέλαιο Θέρμανσης – Μέσες τιμές λιανικής

Κράτος Ε.Ε. 15/12/2013 15/12/2014 Κατά Κεφαλή ΑΕΠ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

Αυστρία 0,929 0,728 129 -22%
Βουλγαρία 0,819 0,687 45 -16,6%
Κροατία 0,894 0,705 61 -22%
Δανία 1,545 1,384 125 -10,3%
Φιλανδία 1,607 0,865 115 -19%
Γερμανία 0,854 0,658 123 -23%
Κύπρος 1,107 0,862 93 -15%
Ιρλανδία 1,051 0,734 130 -30%
Λουξεμβούργο 0,755 0,586 264 -22%
Πορτογαλία 1,291 1,117 76 -13,5%
Ιταλία 1,416 1,243 101 -12,5%
Ισπανία 0,902 0,727 94 -19,5%
Βέλγιο 0,827 0,656 120 -20,7%
Σουηδία 1,340 1,089 126 -19%
Ελλάδα 1,279 0,977 74 -23,6%
Τσεχία 0,901 0,727 82 -19,4%
Εσθονία 1,008 0,843 71 -16,5%
Γαλλία 0,908 0,736 107 -19%
Ουγγαρία 1,429 1,215 65 -15%
Λιθουανία 0,809 0,606 69 -25,1%
Μάλτα 1,020 1,050 84 +3%
Ολλανδία 1,016 1,029 132 +1%
Πολωνία 0,889 0,740 66 -16,5%
Ρουμανία 1,167 1,065 53 -9%
Σλοβακία 74
Σλοβενία 1,015 0,951 82 -6%
Αγγλία 0,799 0,648 107 -19%
Μέση τιμή Ε.Ε. 0,951 0,741  – -22,1%

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων