Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σύσκεψη για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων σε τουριστικούς λιμένες και μαρίνες

Σύσκεψη για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων σε τουριστικούς λιμένες και μαρίνες

Διαφήμιση

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Μεταφορών Παναγιώτη Σγουρίδη, προέκυψε η ανάγκη συμπλήρωσης του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων που δραστηριοποιούνται εντός της λιμενικής ζώνης και των τουριστικών λιμένων (μαρίνες) που λειτουργούν για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται άμεση λύση στην παύση της λειτουργίας των υπαρχόντων εγκαταστάσεων στους τουριστικούς λιμένες, λόγω εφαρμογής της ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη» (ΦΕΚ 88/Β’/19-01-2015).

Στη συνάντηση συμμετείχαν ειδικοί συνεργάτες από το γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, την Ένωση Μαρίνων Ελλάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων