Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σύστημα Εισροών-Εκροών: Το αργότερο μέχρι 27.8.2013 στην περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη.

Σύστημα Εισροών-Εκροών: Το αργότερο μέχρι 27.8.2013 στην περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη.

Διαφήμιση

images2

Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιαγράμματα για το σύστημα εισροών σε Αθήνα,Θεσσαλονίκη και σε όλη την υπόλοιπη χώρα.

Τι θα γίνει στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται καύσιμα τμηματικά στις δεξαμενές του πρατηρίου;

Ορίστηκε ότι το δελτίο ισοζυγίου ημέρας. Σε ποιον χώρο θα πρέπει να τοποθετηθεί ο μηχανισμός αποδείξεων λιανικής.

 Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων