Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τελευταίες οδηγίες για την περαίωση

Τελευταίες οδηγίες για την περαίωση

Διαφήμιση

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για τους πρατηριούχους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. τα ακαθάριστα έσοδα τους (τζίρος), θα μειωθούν για τα έτη 2008 και 2009 με τα ποσά του Ε.Φ.Κ. που τους επεστράφησαν από το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Παράδειγμα:

  • Περαίωση πρατηρίου υγρών καυσίμων με συνολικά έσοδα 1.000.000,00 και με επιστροφή ε.φ.κ. πετρελαίου θέρμανσης ετών 2008 και 2009, 50.000,00 ευρώ.
  • Η επιχείρηση δεν έχει παραβάσεις που επισύρουν προσαυξήσεις φόρου.
  • Συνολικά ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ (τζίρος)    1.000.000,00
  • Μείον Εισπραχθείς ΕΦΚ στις χρήσεις 2008 και 2009   -50.000,00
  • Ακαθάριστα έσοδα περαίωσης    950.000,00
  • Λογιστικές διαφορές 950.000,00Χ0,7%   6.650,00
  • Προσαύξηση συντ. προοδευτικότητας 6.650,00Χ1,15    7.647,50
  • Φόρος περαίωσης 7.647,50Χ20%   1.529,50

Τα παραπάνω ισχύουν, σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν από το Υπ. Οικονομικών με σχετική εγκύκλιο του(ΠΟΛ 1147).

Δόθηκε παράταση μέχρι της 29 Νοεμβρίου 2010

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων