Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Το κόστος αποθήκευσης ενέργειας θα μειωθεί κατά 70% έως το 2030

Το κόστος αποθήκευσης ενέργειας θα μειωθεί κατά 70% έως το 2030

Διαφήμιση

Το κόστος αποθήκευσης ενέργειας ενδέχεται να μειωθεί έως και κατά 70% μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης DNV GL, σε συνεργασία με την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και 23 εμπειρογνώμονες με επικεφαλής τον Πολ Γκάρντνερ.

Ένα βασικό σημείο της έκθεσης είναι το γεγονός ότι οι συγγραφείς πιστεύουν πως το πραγματικό κόστος της αποθήκευσης ενέργειας δεν έχει τεκμηριωθεί με μεγάλη ακρίβεια, κυρίως διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τα κέρδη από τα σχετικά έσοδα. Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται γενικά, δηλαδή το κόστος της ενέργειας, στην πραγματικότητα παρεμποδίζει την πρόοδο της αποθήκευσης ενέργειας.

«Ανακαλύψαμε σαφείς ενδείξεις ότι η στενή εστίαση στο κόστος και μόνο οδηγεί στην κοινή εσφαλμένη εκτίμηση πως η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιο ακριβή από ό,τι στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Γκάρντνερ.

Οι ερευνητές θεωρούν ως εξαιρετική είδηση το γεγονός ​​ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι πιθανό να μειωθεί σε κόστος τα επόμενα χρόνια, και μάλιστα κατά ένα τόσο μεγάλο ποσοστό. Η αποθήκευση ενέργειας είναι το κύριο κομμάτι που λείπει για να πλαισιώσει την πρόσφατη άνοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως της ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

«Η αποθήκευση ηλιακής ενέργειας θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική καθώς οι νέες τεχνολογίες μπαταρίας ωθούν τις τιμές προς τα κάτω. Παράλληλα, η αποθήκευση της αιολικής ενέργειας θα καταστεί πιο ελκυστική, καθώς η τεχνική πρόοδος σε τομείς όπως τα σύνθετα υλικά επιτρέπει την αύξηση της ενέργειας που παράγεται από ανεμογεννήτριες», καταλήγει η έκθεση.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων