Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
To Χρέος δεν είναι βιώσιμο σε 11 χώρες της Ευρώπης

To Χρέος δεν είναι βιώσιμο σε 11 χώρες της Ευρώπης

Διαφήμιση

Σε ειδική μελέτη για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης , η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Φινλανδία και η Βρετανία αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στις μακροοικονομικές προβλέψεις για τα 28 κράτη μέλη που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο και αφορούν δείκτες για την προσεχή διετία. Στην έκθεση δεν διατυπώνονται συστάσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  αναμένεται να εκδώσει συστάσεις για κάθε χώρα χωριστά το προσεχές διάστημα.

Η ανάλυση για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους γίνεται με βάση την υπόθεση ότι δεν θα έχουν υπάρξει μεταβολές της οικονομικής πολιτικής τη διετία που καλύπτουν οι προβλέψεις.

Σε αυτή την έκθεση δεν διατυπώνεται καμιά εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας της Ελλάδας ή της Κύπρου, που βρίσκονται ακόμη σε πρόγραμμα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων