Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Στρατόπεδο Παπάγου

Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Στρατόπεδο Παπάγου

Διαφήμιση
Αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
 
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Α.Π./Δ5/ΗΛ/Γ/Φ282772/18989/137Π (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ – ΑΔ-00784) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Συμπαραγωγή, ισχύος 1,4 ΜW στη θέση «Στρατόπεδο Παπάγου 251 ΓΝΑ», Δήμου Παπάγου Χολαργού, Περιφέρεια Αττικής, αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας αναφορικά με τον χαρακτηρισμό της ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 1/08/2017).
 

πηγή: worldenergynews.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων