Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποίηση της απόφασης για την δημιουργία ψηφιακού μητρώου πρατηρίων”.

Τροποποίηση της απόφασης για την δημιουργία ψηφιακού μητρώου πρατηρίων”.

Διαφήμιση

Καλησπέρα,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 89851/1165 ΥΑ/31.12.2019 (ΦΕΚ 4929Β/2019) «Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-01-2019 (ΦΕΚ 714Β/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων “Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης” και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Σύμφωνα με την ΥΑ, η υποχρέωση αποστολής του Ψηφιακού Μητρώου παρατείνεται έως 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στον Πίνακα, ενώ δεν απαιτείται πλέον η υποβολή ορισμένων στοιχείων που βρίσκονται ήδη στο φάκελο που τηρείται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρονται Άδεια ίδρυσης, κυρώσεις, πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής υγραερίου, κτλ).

Επισημαίνεται ότι οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για κάθε μεταβολή των υποβληθέντων στοιχείων του Πίνακα.

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%99%CE%A0465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%985?inline=true 

Με εκτίμηση,

ΒΑΡΣΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ – VARSAMI GLYKERIA

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Dipl. Mechanical Engineer

Για την

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 555151, 555707

F: 2310 522682

ΑΘΗΝΑ

Παπανικολή 40, 15232 Χαλάνδρι

Τ: 2106854024

F: 2106854029

www.karanasios.com

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων