Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ΠΟΛ 1208/2018 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΗΜ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,ΠΩΛΗΤΩΝ Π.Θ. ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

                                      ΠΟΛ 1218/2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2056/2019                            ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΔ , ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

e2056_2019

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΗΜ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Π.Θ. ΑΝΕΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων