Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπενθυμίσεις

Υπενθυμίσεις

  • Υπενθύμιση 1

1. Βάση της ΚΥΑ ( Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005   ΦΕΚ 218 Β’ /18-020-2005) ο κάτοχος Άδειας Πρατηρίου Καυσίμων οφείλει να καταβάλλει στην εφορεία στον ΚΑΕ 3421 το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση αδείας το ποσό των 40,00 ΕΥΡΩ και το αποδεικτικό να το καταθέσει στην Δ/νση Μεταφορών που ανήκει εμπροθέσμως δηλ. μέχρι 30/6/2016 πληρώνουμε για το έτος 2015. Σε περίπτωση μη καταβολής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με διπλάσιο του τέλους. ( 80,00 ευρώ + 40,00 ευρώ το τέλος = 120,00 ευρώ).

  • Υπενθύμιση 2

Βάση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ οι σφραγίσεις αντλιών, ογκομετρητών βυτίων και διανομέων υγραερίου και σφραγίσεις λοιπών σημείων ήδη έπρεπε να έχουν γίνει βάση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Επισύναψη κανόνων ΔΙΕΠΠΥ & Επισύναψη καταλόγου εξουσιοδοτημένων συνεργείων για τις παραπάνω ενέργειες)

  • Υπενθύμιση 3

Γίνονται συνέχεια έλεγχοι για αδήλωτη εργασία. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα.

  • Υπενθύμιση 4

Όσοι έχετε έστω και έναν εργαζόμενο στο ΙΚΑ είστε υποχρεωμένοι να έχετε Τεχνικό Ασφαλείας. (Επισυνάπτω σχετικό σημείωμα).

  • Υπενθύμιση 5

Συνάδελφοι τα παρακάτω βιβλία καταργούνται από 1/9/2013

Α) Το “Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου” γνωστό και ως “Αγορανομικό”, παραστατικό υποχρεωτικό για τη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είναι απαραίτητο πλέον να συμπληρώνεται όταν ο διακινητής του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη εκδώσει Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής και δεν χρειάζεται πλέον θεώρηση από τη Νομαρχία ή την Αστυνομία.

Β) Το “Βιβλίο Διακίνησης Καυσίμων” στα πρατήρια υγρών καυσίμων καταργήθηκε διότι ήταν πολύ επίπονη η καθημερινή ενημέρωσή του, αλλά και γιατί δεν ήταν δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις ποσότητες υγρών καυσίμων που διακινούνται από τα πρατήρια, λόγω διαφοράς θερμοκρασιών. Η μη συμπλήρωσή του επέσυρε ποινικές κυρώσεις. Αντικαθίσταται από το σύστημα εισροών – εκροών.

  • Υπενθύμιση 6

Μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο diavgeia.gov.gr για να βρείτε την άδεια του μαγαζιού σας γράφοντας την επωνυμία σας.

  • Υπενθύμιση 7

Γνωστοποίηση τιμών πώλησης καυσίμων στο www.fuelprices.gr

  • Υπενθύμιση 8

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής του ποσού των 50,00 ευρώ στο γραφείο ή κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς.

EUROBANK: 0026.0150.73.0200296196 ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ

EUROBANK: IBAN: GR6402601500000730200296196

ALPHA BANK: 846.00.2002.000380 ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων