Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
6/9/2016 Σχόλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ σχετικά με την έρευνα του ΙΟΒΕ

6/9/2016 Σχόλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ σχετικά με την έρευνα του ΙΟΒΕ

Διαφήμιση

Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τους αριθμούς που παραθέτει σε έρευνα του το ΙΟΒΕ, έχουμε όμως λόγο και άποψη για το πώς αυτοί οι αριθμοί δημιουργήθηκαν.

Σωστά αναφέρει η μελέτη ότι ένας λόγος κλεισίματος των πρατηρίων ήταν η μείωση ημερών της πίστωσης που τους  έκαναν οι εταιρίες ( οι ημέρες πίστωσης βέβαια μπορεί να ήταν και ο λόγος συνεργασίας τους ), όμως ήταν προδιαγεγραμμένο το κλείσιμο του πρατηρίου μετά από αυτή την μονομερή ενέργεια, άρα ήταν εσκεμμένη ενέργεια διότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πρατήρια πέρασαν στα χέρια των εταιριών.

Η εξομοίωση των ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης είχε αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης  κατά 70%, δηλαδή χαριστική βολή στα πρατήρια που συμπλήρωναν το εισόδημα από αυτή τη δραστηριότητα. Τα άδικα και δυσβάστακτα  πρόστιμα του άθλιου και αναποτελεσματικού συστήματος  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ήταν άλλος ένας λόγος της αδρανοποίησης του οικογενειάρχη πρατηριούχου.

Καλό θα ήταν η έρευνα να μας είχε διαφωτίσει αυτά τα 6 χρόνια πόσα πρατήρια άλλαξαν χέρια και από αυτά του οικογενειάρχη πρατηριούχου πήγαν στις ιδιοκτησίες των ομίλων, διότι μέσα στη κρίση οι μόνοι που όχι  μόνο  δεν έχασαν πρατήρια αλλά τα πολλαπλασίασαν είναι τα αφεντικά της αγοράς δηλαδή τα διυλιστήρια μέσω των θυγατρικών τους.

Η αύξηση της παραβατικότητας στη περίοδο πριν το σύστημα εισροών εκροών είχε αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των πρατηρίων διότι για να πουλήσεις πολλά πρέπει να πουλήσεις φτηνά, όμως ποιος τροφοδοτούσε αυτά τα πρατήρια που είχαν βρει το ‘’κουμπί’’;

Ακόμη μία παράμετρος που επέφερε είτε κλείσιμο είτε αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος  του πρατηρίου που δεν τολμάει να αναφέρει κανείς είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός που κάνουν τα θυγατρικά πρατήρια των διυλιστηρίων και ο οποίος, θα συνεχιστεί  μέχρι να ολοκληρωθεί ο επιθυμητός  αριθμός των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων των καθετοποιημένων επιχειρήσεων με τις ευλογίες του κράτους και της επιτροπής ανταγωνισμού.

Το γεγονός ότι τα περισσότερα Α.Π πρατήρια επιζητούν να βάλουν σήμα από τότε που μπήκε το σύστημα εισροών εκροών κάτι λέει, το τι λέει δεν είναι της παρούσης όπως επίσης  δεν είναι της παρούσης  να αναλύσουμε  τι προσφέρουν και κάποιες εταιρίες εμπορίας, και ποιος ο λόγος ύπαρξης τους. Οι πρατηριούχοι είναι αιχμάλωτοι με ποινή θανάτου, απλά  ο  χρόνος εκτέλεσης δεν έχει προς το παρών οριστεί.