Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μεταφορές καυσίμων στα ΑΠ ακόμα και από ΦΙΧ

Διευκρινήσεις δίνει η Γενική Γραμματεία Μεταφορών για την δυνατότητα µεταφοράς υγρών καυσίµων από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών µε ΦΙΧ βυτιοφόρα Υγρών Καυσίµων στις εγκαταστάσεις των Ανεξάρτητων Πρατηρίων. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εµπορίας. Τα Ανεξάρτητα Πρατήρια, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας, µπορούν να προµηθεύονται…

Διαβάστε Περισσότερα

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικα­σίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβά­σεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρω­μένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Οι Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Υποδομονών, Μεταφορών και Δικτύων Έχοντας υπόψη: Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως τροπο­ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 7 του Ν. 3784/2009 «Ανα­θεώρηση του Ν.…

Διαβάστε Περισσότερα

Ισχύς επιδότησης συστημάτων εισροών εκροών σε δαπάνες από 7-3-2013 και μετά

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστηκότητας Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1.1. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). 1.2. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002), όπως τροπο­ποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009). 1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) «Διαχείρι­ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για…

Διαβάστε Περισσότερα

Άρθρο 42 Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων κυρώσεις

«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: «8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών-εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά ή διαζευκτικά: α.α επιβολή διοικητικού…

Διαβάστε Περισσότερα

Δεν πληρώνω χωρίς παραστατικό

Αγορανομική Διάταξη αρ. 4/28.11.2012 Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του Αριθμ. Α2 –1145 (ΦΕΚ Β’ 3313/12-12-2012) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 04/2012 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:…

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδομα πετρελαίου – διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ αποκλειστικά στη γεωργία

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ.…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛ.1009/4.1.2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ – Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Σταθάς Τηλέφωνο : 210-3610065 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ.…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων