Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μεταφορές καυσίμων στα ΑΠ ακόμα και από ΦΙΧ

Μεταφορές καυσίμων στα ΑΠ ακόμα και από ΦΙΧ

Διαφήμιση

Διευκρινήσεις δίνει η Γενική Γραμματεία Μεταφορών για την δυνατότητα µεταφοράς υγρών καυσίµων από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών µε ΦΙΧ βυτιοφόρα Υγρών Καυσίµων στις εγκαταστάσεις των Ανεξάρτητων Πρατηρίων.

Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εµπορίας.

Τα Ανεξάρτητα Πρατήρια, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας, µπορούν να προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους Άδειας ∆ιύλισης (∆ιυλιστήρια), αποκλειστικά για τα πρατήριά τους.

Τέλος ορίζεται ότι οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας µπορούν να χρησιµοποιούν για τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τους, τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων που διαθέτουν Φ∆Χ αυτοκίνητα), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η χρήση ΦΙΧ αυτοκινήτων για τη διενέργεια της µεταφοράς αυτής. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και µε δεδοµένη τη δυνατότητα των Ανεξάρτητων Πρατηρίων ως κατόχων Άδειας Λιανικής Εµπορίας να προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους Άδειας Εµπορίας, είναι δυνατή η µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων προς τα Ανεξάρτητα Πρατήρια και µε τα Βυτιοφόρα ΙΧ φορτηγά αυτοκίνητα και των κατόχων Άδειών Εµπορίας εφόσον η προµήθεια των εν λόγω καυσίµων γίνεται από αυτούς (κατόχους Άδειας Εµπορίας).

Πληροφορίες εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων