Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών.

Οι Υφυπουργοί Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Έχοντας υπόψη: Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005). Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009). Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά…

Διαβάστε Περισσότερα

Οι αλλαγές στο ταμείο βενζινοπωλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29Ταχ. Κωδικας : 101 10Fax : 2103368148Πληροφορίες : Μ. ΒογιατζόγλουΤηλέφωνα : 2103368151E-mail : proasf@ggka.gr Αθήνα, Μαΐου 2014Αριθμ. Πρωτ.: Φ20210/οικ. Προς: Εθνικό Τυπογραφείο(για τη δημοσίευση)Κοιν. :  Ο.Α.Ε.Ε.-ΔΙΟΙΚΗΣΗΓραφείο ΔιοικητήΑκαδημίας 22106 71 Αθήνα Ο.Α.Ε.Ε.Κλάδος ΕπικουρικήςΑσφάλισης ΕλευθέρωνΕπαγγελματιώνΤομέας «ΤΕΑΠΥΚ»Μαμούρη 14104…

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος επικουρικού ταμείου

Αριθ. Φ.20210/4231/152/04 (ΦΕΚ 427 Β’/2-3-04) : Τροποποίηση,συμπλήρωση και αντικατάσταση του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2972/2001 (Α΄ 291) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις».2. Τις διατάξεις…

Διαβάστε Περισσότερα