Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ηλεκτρονική απογραφή Μητρώου δεξαμενών ενημέρωση – Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από την Τεχνική Εταιρεία Καρανάσιος -Βαρσάμη και Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί

Ηλεκτρονική απογραφή Μητρώου δεξαμενών ενημέρωση – Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από την Τεχνική Εταιρεία Καρανάσιος -Βαρσάμη και Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί

Διαφήμιση

Η τεχνική εταιρεία Καρανάσιος – Βαρσάμη και Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί ενημερώνει για το τί ισχύει σχετικά με την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του μητρώου δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμων ΔΧ και των εγκαταστάσεων  αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης – Κυρώσεις μη συμμόρφωσης 

Αγαπητοί φίλοι,

 Εκδόθηκε  η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  Α. 1016/2022/(Β’ 489) για την απογραφή των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου  «Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης» .

Επισημαίνουμε για να μην δημιουργείται σύγχυση και πανικός ότι η Απόφαση αυτή ταυτίζεται με το υπάρχον «Μητρώο Εισροών Εκροών».

 Κάθε πρατηριούχος έχει ήδη συμπληρώσει, ως όφειλε, τα απαραίτητα στοιχεία και έλαβε τον Αριθμό Μητρώου Διακίνησης Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ).

 Με τη νέα  αυτή ΚΥΑ ζητείται απλά να γίνει έλεγχος των στοιχείων που έχουν ήδη δηλωθεί και συμπλήρωση ή διόρθωση όπου κρίνεται απαραίτητο.

 Η λίστα με όλα τα ζητούμενα στοιχεία παρουσιάζεται στο άρθ. 4, περ. (β) της ΚΥΑ.

 Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Εισροών Εκροών (σύνδεσμος Μητρώο) (https://www4.gsis.gr/fuelmgt/#:1) από τον πρατηριούχο ή εξουσιοδοτημένο λογιστή ή εγκαταστάτη του συστήματος εισροών εκροών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του ΤΑΧΙSNET της επιχείρησης.

Στις 26/10/2022 έχει βγει ΦΕΚ  Β΄ 5536- 26/10/2022 << Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου
Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των
αρμόδιων αρχών επιβολής τους>>

Βεβαίως καλό είναι, το Μητρώο Δεξαμενών να είναι πάντα ορθά συμπληρωμένο και σε περίπτωση που γίνεται κάποια αλλαγή ή τροποποίηση στο πρατήριο ή στην εγκατάσταση πετρελαίου θέρμανσης να τροποποιούνται αντίστοιχα τα στοιχεία στο Μητρώο Δεξαμενών.

 Σημειώνεται ότι πρέπει να έχουν ήδη δηλωθεί και τα στοιχεία που αφορούν το υγραέριο.

 Επίσης η παραπάνω υποχρέωση αφορά τόσο τα πρατήρια όσο και τις εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

 Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται η νέα ΚΥΑ (σύνδεσμος ΚΥΑ) (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8F6BiYHu3kPR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIub2mTkKBKxkbPm4StzQwnKkdUT2Lr6LuEbNOwMKGuWYM)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΔΧ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΘ a1116_2022

 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση των φίλων πρατηριούχων για οποιαδήποτε ενημέρωση και εξυπηρέτηση, αφορά στα θέματα αδειοδότησης των πρατηρίων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων.

 

Για την Καρανάσιος – Βαρσάμη και Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί.

 

Νίκος Τούλας

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc.

Πρατήρια Καυσίμων και Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Καυσίμων

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων