Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νέοι χρόνοι διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ-πληρωμή μέσω IRIS από 1.1.2024

Νέοι χρόνοι διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ-πληρωμή μέσω IRIS από 1.1.2024

Διαφήμιση

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Από 1.1.2024 επέρχονται αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ανακοίνωση νέων χρόνων διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, η θεσμοθέτηση προστίμων για μη διαβίβαση και εκπρόθεσμη διαβίβαση αυτών των παραστατικών, για υποτροπή στην ίδια παράβαση, καθώς και η ένταξη στο μέτρο της έκδοσης παραστατικών υποχρεωτικά μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για συναλλαγές με συγκεκριμένους Φορείς του Δημόσιου Φορέα είναι κάποιες από αυτές τις σημαντικές αλλαγές που ισχύουν από την αρχή του έτους.

Τι προκύπτει από τα παραπάνω:

 • Διαβίβαση παραστατικών πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο για τον συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
 • Ολοκληρωτική εξάλειψη των χειρόγραφων παραστατικών τα οποία ανέβαζαν οι λογιστές μέσω των λογιστικών τους εφαρμογών σε προβλεπόμενο μεταγενέστερο χρόνο, όπως ίσχυε, πχ αγρότες και επιτηδευματίες με ελάχιστα παραστατικά
 • Υποχρεωτική αναγραφή QR Code και στα παραστατικά χονδρικής
 • Έκδοση Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής και διαβίβασή του στην πλατφόρμα myDATA, πριν την έναρξη διακίνησης των αποθεμάτων
 • Κλείδωμα της δήλωσης ΦΠΑ από 1.1.2024 εάν τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 • Σημαντικός περιορισμός χρόνου διαβίβασης για όσους χρησιμοποιούν την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ (μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών)
 • Περιορισμός των περιπτώσεων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που θα μπορούν να διαβιβάζουν μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μετά τον περιορισμό του ορίου τζίρου σε 30.000€, από 50.000€ που ίσχυε
 • Σημαντικά πρόστιμα στις περιπτώσεις μη διαβίβασης, εκπρόθεσμης διαβίβασης και υποτροπής
 • Επαναφορά των φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν αποκλειστική διαβίβαση παραστατικών μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Έκδοση παραστατικών υποχρεωτικά μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για συναλλαγές με συγκεκριμένους Φορείς του Δημόσιου Φορέα από την πρώτη τιμολόγηση.
 • Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από 1/1/2024 (εξαιρούνται όσοι πωλούν ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις).Η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο,καθώς και στον διαδικτυακό τόπο όπου δέχεται πληρωμές η επιχείρηση.

 

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται;

 • Όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εκδίδαν τα παραστατικά τους χειρόγραφα ενώ η διαβίβασή τους στη πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ γινόταν από τον λογιστή τους, σε προβλεπόμενο μεταγενέστερο χρόνο, όπως ίσχυε.
 • Όλες οι επιχειρήσεις που εξεδιδαν παραστατικά διακίνησης χειρόγραφα.
 • Όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν έως σήμερα την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ δεδομένης της νέας υποχρέωσης για διαβίβαση των παραστατικών έως την επόμενη μέρα το αργότερο αλλά και όσες επιχειρήσεις έχουν τζίρο πάνω από 30.000€ και εκδίδουν έως 50 τιμολόγια πώλησης.
 • Όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ στην περίπτωση που εκδίδουν παραστατικά διακίνησης
 • Όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το Δημόσιο.

 

 

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων