Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Υγραέριο

Υγραέριο

Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αεριού (CNG)

Ως συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές. Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας…

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση για Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου. Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης. Σε περίπτωση…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση για διανομείς υγραερίου Falcon First XX

Συνάδελφοι, μετά από συντονισμένες ενέργειες μελών του διοικητικού μας συμβουλίου λύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με όσα πρατήρια είχαν διανομείς υγραερίου FALCONFIRSTXX ο έλεγχος, οι διορθωτικές ενέργειες και η σφράγιση των διανομέων υγραερίου θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου . για οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον Κο Χρήστο Σταυράκη…

Διαβάστε Περισσότερα

Περί Υγραερίου Ν.4199 άρθρο 115

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 216/11-10-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική…

Διαβάστε Περισσότερα