Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Θεσμικό πλαίσιο εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης συστήματος εισροών = εκροών

Εξουσιοδοτικοί Νόμοι: Ν. 3784/2009, άρθρο 31 ΦΕΚ 137 Α’: Υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος στα πρατήρια υγρών καυσίμων Ν. 4072/2012, άρθρο 320, παρ.6, ΦΕΚ 86 Α’ και Ν. 4155/2013, άρθρο 42, ΦΕΚ 120 Α’: Kαθορισμός διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις διατάξεων του θεσμικού πλαισίου του συστήματος εισροών – εκροών 1. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:…

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο CEDEFOR

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop».   Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/S 150-309641 της 08/08/2017. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο…

Διαβάστε Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα- σης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουρ- γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει. Η Απόφαση  ΕΔΩ, http://www.nomotelia.gr/photos/File/2037B.pdf

Διαβάστε Περισσότερα

Περί επιβολής προστίµου σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών εκροών

Σε απάντηση στο ως άνω α) σχετικό, µε το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία µας το ως άνω β) σχετικό, αναφορικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται µε την έκδοση της ενιαίας άδειας πρατηρίου που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίµων, σάς γνωρίζουµε ότι η θέση της υπηρεσίας µας έχει ως κατωτέρω. Η…

Διαβάστε Περισσότερα

Υποχρεωτική η επικόλληση του Α.Μ.Δ.Ι.Κ.Α στις δεξαμενές καυσίμων του πρατηρίου

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι Πρατηριούχοι Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. όπως επιμεληθούν άμεσα για την επικόλληση μικρού πινακιδίου στις δεξαμενές αποθήκευσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Αριθμ.Μητρώου και η Χωρητικότητα της δεξαμενής. Η επικόλληση του πινακιδίου με τα ωσ άνω στοιχεία (Αριθμ.Μητρώου, και Χωρητικοτητα Δεξαμενής)  είναι υποχρεωτική και υποδηλώνει την ταυτότητα της…

Διαβάστε Περισσότερα

“Από 1 Φεβρουαρίου η υποχρεωτική αναγραφή αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα”.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4446/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από την 1η Φεβρουαρίου του 2017, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του…

Διαβάστε Περισσότερα

“Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών”

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β’…

Διαβάστε Περισσότερα

Για τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια της Ελληνικής Επικράτειας και στις εγκαταστάσεις των Εμπόρων, για τον έλεγχο των διακινουμένων ποσοτήτων Υγρών Καυσίμων και Πετρελαίου Θέρμανσης, κατεγράφησαν από το σύστημα στις 30 Απριλίου 2015, μετά την λήξη της τότε χειμερινής περιόδου, και έκτοτε καταγράφονται καθημερινά, αλλά και στο τέλος της εκάστοτε χειμερινής…

Διαβάστε Περισσότερα

Απαλλαγή κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 (ΦΕΚ251Α΄). Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ178Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου…

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση της Βελικά Γεωργίας

Το πρατήριο υγρών καυσίμων CYCLON με την επωνυμία Βελικά Γεωργία που βρίσκεται στην οδό Αλ. Παπαναστασίου 197 στη Χαριλάου στον νομό Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι: Πριν λίγες μέρες στην περιοχή Χαριλάου εντοπίστηκε από την οικονομική αστυνομία ένα βυτιοφόρο λαθραία καύσιμα, σταθμευμένο σε ένα πρατήριο της περιοχής. Το συμβάν έγινε γνωστό από διάφορα μέσα ενημέρωσεις (εφημερίδες-τηλεόραση-διαδίκτυο). Το…

Διαβάστε Περισσότερα