Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποχρεωτική η επικόλληση του Α.Μ.Δ.Ι.Κ.Α στις δεξαμενές καυσίμων του πρατηρίου

Υποχρεωτική η επικόλληση του Α.Μ.Δ.Ι.Κ.Α στις δεξαμενές καυσίμων του πρατηρίου

Διαφήμιση

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι Πρατηριούχοι Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. όπως επιμεληθούν άμεσα για την επικόλληση μικρού πινακιδίου στις δεξαμενές αποθήκευσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Αριθμ.Μητρώου και η Χωρητικότητα της δεξαμενής.

Η επικόλληση του πινακιδίου με τα ωσ άνω στοιχεία (Αριθμ.Μητρώου, και Χωρητικοτητα Δεξαμενής)  είναι υποχρεωτική και υποδηλώνει την ταυτότητα της δεξαμενής. 

Η συμόρφωση όλων είναι επιβεβλημένη προς αποφυγή επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων.

Άρχισαν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερείων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων