Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ιταλία: H κυβέρνηση μπλοκάρει 36 άδειες για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου για περιβαλλοντικούς λόγους

Ιταλία: H κυβέρνηση μπλοκάρει 36 άδειες για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου για περιβαλλοντικούς λόγους

Διαφήμιση

«Η έκδοση περίπου 36 αδειών που εκκρεμούν σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των 3 αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί στο Ιόνιο Πέλαγος, θα σταματήσει», δήλωσε ο υφυπουργός ενέργειας Davide Crippa

Η ιταλική κυβέρνηση σκοπεύει να εμποδίσει την έκδοση περίπου 36 αδειών εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πλαίσιο των σχεδίων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της χώρας, ανακοίνωσε την Τετάρτη 9/1/2019 το υπουργείο Βιομηχανίας.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο δήλωσε ότι η ανάντη (upstream) δραστηριότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ιταλία δεν έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα.
Σύμφωνα με το Reuters ορισμένοι εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας λένε ότι η Ιταλία έχει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα στην Ευρώπη, αλλά η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη εμποδίζοντας την εξερεύνηση για χρόνια.
Η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου στην Ιταλία αντιπροσωπεύει μόνο το 7,5% των αναγκών της, ενώ η παραγωγή πετρελαίου της καλύπτει περίπου 7,3% της ζήτησης.
Ο κυβερνών συνασπισμός θέλει να ενισχύσει τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ιταλίας και όχι να διερευνήσει για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έως το 2025 και έχει θέσει ως στόχο το 30% της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας αν προέρχεται από πράσινες πηγές έως το 2030.
Μακροπρόθεσμα, επιδιώκει τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων έως το 2050.
«Η έκδοση περίπου 36 αδειών που εκκρεμούν σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των 3 αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί στο Ιόνιο Πέλαγος, θα σταματήσει», ανέφερε σε δήλωσή του ο υφυπουργός ενέργειας Davide Crippa.
Τα μέτρα θα συμπεριληφθούν σε τροπολογία που θα συζητηθεί στο κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, ανέφερε το υπουργείο.

www.worldenergynews.gr