Υπερεξουσίες αποκτά τριμελής επιτροπή που θα λειτουργεί στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), καθώς με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, της δόθηκε η αρμοδιότητα αξιολόγησης των υποθέσεων που θα ελέγχει το ΣΔΟΕ.

Η τριμελής επιτροπή που θα αξιολογεί τις υποθέσεις θα αποτελείται από τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ και τον προϊστάμενο της Α’ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ. Αττικής.

Αμεσότητα δράσης

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης θα έχει ως έργο την εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σε αυτήν. Η δε αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ θα γίνεται από την επιτροπή κανονικά, ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ’ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την απόφαση Σταϊκούρα η αξιολόγηση θα συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί. 

Ως προς το επείγον των ενεργειών η μεταχείριση των υποθέσεων θα έχει ως εξής:  

  • Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).
  • Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
  • Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια.

Ανάλογα με το ενδιαφέρον της κάθε υπόθεσης η μεταχείριση τους θα γίνεται ως εξής: 

  • Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0). Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία.
  • Απλή – μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1). Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες.
  • Ενδιαφέρουσα – σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2). Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης.
  • Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3). Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου.
  • Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4). Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

INSIDER.GR