Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Η Βουλγαρία έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Η Βουλγαρία έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Διαφήμιση

08 05 2019
Η Βουλγαρία μείωσε τις εκπομπές CO2 από καύση ορυκτών καυσίμων κατά 8,1%, στο διάστημα του 2018, με μέσο όρο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2,5%. Η Βουλγαρία βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά την Πορτογαλία, η οποία έχει μειώσει τις εκπομπές CO2κατά 9%.

Το μερίδιο της Βουλγαρίας στη συνολική ρύπανση με CO2, στην ΕΕ, είναι 1,3%. Η Λετονία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση των εκπομπών άνθρακα – κατά 8%. Η Eurostat διευκρινίζει ότι οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται από το εάν η χώρα εισάγει ή εξάγει πηγές ενέργειας. Εάν μια χώρα εισάγει άνθρακα, η ρύπανση από την καύση καταγράφεται στα δεδομένα της, ενώ στην περίπτωση που εισάγει ηλεκτρική ενέργεια, η ρύπανση καταγράφεται στο κράτος στο οποίο παράγεται. Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται στις χώρες που εξάγουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

(Βουλγαρική Ραδιοφωνία)