Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διάφορες επιστολές στο δήμο Θεσσαλονίκης με αίτημα τη μείωση τελών

Διάφορες επιστολές στο δήμο Θεσσαλονίκης με αίτημα τη μείωση τελών

Διαφήμιση

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 713 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28-7-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ.697 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30-3-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 685 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ 3-2-2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ.683 ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΕΛΩΝ 9-12-2019

Αρ.πρωτ.678 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΠΕΚ 15-11-2019

Αρ.πρωτ.678 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΠΕΚ 15-11-2019

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων