Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αλλαγές για τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Αλλαγές για τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Διαφήμιση

Νομοθεσία – Αλλαγές για τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχει αλλάξει η δεύτερη παράγραφος από την 1.β ως εξής :
Οι πωλητές Π.Θ.οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους , μπορούν να πωλούν μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές , Δύννται να προμηθεύονται το Π.Θ. με σύμβαση είτε από εταιρία πετρελαιοειδών που κατέχει άδεια εμπορίας κατηγορίας α σύμφωνα με τον 3054/2002 , είτε από πωλητή Π.Θ. που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 80 κυβ.μ

Επίσης η άδεια εμπορίας από 10ετή γίνεται 5ετή.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων